Schedules

 • 05:01 AM

  GYANSHALA ( SAMAYSAR )

 • 05:30 AM

  PRAVACHAN :- ACH. VIDYA SAGAR JI MAHARAJ

 • 06:01 AM

  PARVACHAN P.P GYANMATI MATA JI (MANGI-TUNG) NASHIK

 • 07:01 AM

  JIN ABHISHEK - SWASTIDHAM ,JAHAJPUR

 • 07:10 AM

  JIN-ABHISHEK - ( CHANDKHEDI )

 • 07:20 AM

  JIN-ABHISHEK - (BIJAULIYA JI)

 • 07:35 AM

  PRAVACHAN :- ACH. MAHASHRAMAN JI

 • 08:05 AM

  PARVACHAN ACH. SAMRAT SHIVMUNI JI MAHARAJ

 • 08:25 AM

  JIN-ABHISHEK - LAADNUN(RAJ.)

 • 08:45 AM

  PARVACHAN PP. MUNI SUDHA SAGAR JI MAHARAJ

 • 10:15 AM

  AAHARCHARYA - PP. VIDYA SAGAR JI MAHARAJ

 • 10:30 AM

  SPECIAL - SANYASI AYURVEDA

 • 11:01 AM

  SPECIAL - AYURVEDA THE SUPER SCIENCE

 • 11:30 AM

  SPECIAL - DEEMARK ORTHO BALM

 • 12:01 PM

  DHARM PARIKRAMA

 • 12:30 PM

  PARVACHAN - MUNI CHINMAY SAGAR JI MAHARAJ

 • 12:50 PM

  SPECIAL - JYOTISH DARPAN

 • 01:01 PM

  SPECIAL - DEEMARK ORTHO BALM

 • 01:30 PM

  SPECIAL - ASTROMAGIC

 • 02:01 PM

  SPECIAL - DEEMARK ORTHO BALM

 • 02:30 PM

  SPECIAL - DEEMARK ORTHO BALM

 • 03:01 PM

  SPECIAL - AYURVEDA THE SUPER SCIENCE

 • 03:30 PM

  SPECIAL - DEEMARK ORTHO BALM

 • 04:01 PM

  PRAVACHAN :- ACH. GYAN SAGAR JI MAHARAJ

 • 04:20 PM

  NARAYAN SEWA SANSTHAN

 • 04:40 PM

  PRAVACHAN :- MUNI CHINMAY SAGAR JI MAHARAJ

 • 05:01 PM

  GYANSHALA ( SAMAYSAR )

 • 05:30 PM

  JUNGLE KI SADHANA (MUNI CHINMAY SAGAR JI)

 • 05:40 PM

  PRAVACHAN :- ARYIKA SWASTIBHUSHAN MATA JI

 • 11:01 PM

  SPECIAL - BADAL DE KISMAT

 • 06:25 PM

  P.P PRAMAN SAGAR JI MAHARAJ (SHANKA SAMADHAN)

 • 07:20 PM

  PARVACHAN - CHELNA DIDI ,SHIKHAR JI

 • 07:40 PM

  PARVACHAN - SUBAL SAGAR JI MAHARAJ

 • 08:01 PM

  VISHESH- KEKDI

 • 08:20 PM

  TARA SANSTHAN

 • 08:40 PM

  PRAVACHAN :- SUBHADRA MUNI JI

 • 09:01 PM

  PARVACHAN - PRAVEEN RISHI JI MAHARAJ

 • 09:20 PM

  PARVACHAN PP. VASANTVIJAY JI MAHARAJ (RATH-YATRA)

 • 09:40 PM

  PRAVACHAN :- ARYIKA SRISTHI-BHUSHAN MATA JI

 • 10:01 PM

  PRAVACHAN :-SRIMAD VIJAYRATNSUNDAR SURISHWAR JI

 • 11:30 PM

  SPECIAL - ASTROMAGIC

Channel Nos