Schedules

 • 05:01 AM

  MERI BHAWANA

 • 05:10 AM

  GYANSHALA ( RATNKARANDAK SHRAVKACHAR )

 • 05:40 AM

  DEV POOJA - MAHAVIR BHAGWAN JI

 • 07:01 AM

  JIN ABHISHEK -SWASTIDHAM ,JAHAJPUR

 • 07:15 AM

  MUNI PRATIK SAGAR JI MAHARAJ PRAVACHAN

 • 07:35 AM

  ACH. MAHASHRAMAN JI PRAVACHAN

 • 08:05 AM

  AC. SAMRAT SHIVMUNI JI MAHARAJ PRAVACHAN

 • :25 AM

  MUNI SHRI TARUN SAGAR JI MAHARAJ PRAVACHAN

 • 10:15 AM

  AAHARCHARYA

 • 10:30 AM

  SWASTHYA SANJEEVNI

 • 10:50 AM

  ASTHI JEEVAK

 • 11:10 AM

  FOCUS - 24

 • 11:20 AM

  KAYAKALP

 • 11:40 AM

  ACH. VIDYANAND JI MAHARAJ PRAVACHAN

 • 12:01 PM

  GANGA AYURVEDA

 • 12:10 PM

  DHARM PARIKRAMA

 • 01:01 PM

  AYURVEDA SANJEEVANI

 • 01:01 PM

  TEERTH KARLO PUNYA KAMALO

 • 01:30 PM

  ACH. VIDYA SAGAR JI MAHARAJ PRAVACHAN

 • 02:01 PM

  ARYIKA SRISTHI-BHUSHAN MATA JI PRAVACHAN

 • 09:20 PM

  CHANDRAJIT SURISHWAR JI MAHARAJ PRAVACHAN

 • 02:15 PM

  KAYAKALP (DR. SHAILENDRA DHAWAN )

 • 02:40 PM

  ASTHI JEEVAK

 • 04:01 PM

  ACH. GYAN SAGAR JI MAHARAJ PRAVACHAN

 • 04:20 PM

  NARAYAN SEWA SANSTHAN

 • 04:40 PM

  ACH. SUNIL SAGAR JI MAHARAJ PRAVACHAN

 • 05:01 PM

  MUNI CHINMAY SAGAR JI MAHARAJ (BANERGHATTA)

 • 05:20 PM

  GYANSHALA ( RATNKARANDAK SHRAVKACHAR )

 • 05:50 PM

  MANGAL AARTI - MAHAVIR BHAGWAN JI

 • 06:01 PM

  ARYIKA SWASTIBHUSHAN MATA JI PRAVACHAN

 • 06:20 PM

  SHANKA SAMADHAN (PRAMAN SAGAR JI MAHARAJ)

 • 07:20 PM

  MUNI PULAK SAGAR JI MAHARAJ PRAVACHAN

 • 07:40 PM

  SAMAYIK PATH

 • 08:01 PM

  CHALISHA - MAHAVIR BHAGWAN JI

 • 08:20 PM

  TARA SANSTHAN

 • 08:40 PM

  SUBHADRA MUNI JI MAHARAJ PRAVACHAN

 • 09:01 PM

  PP. ARYIKA GYANMATI MATA JI PRAVACHAN

 • 09:40 PM

  MUNI SUDHA SAGAR JI MAHARAJ PRAVACHAN

 • 10:01 PM

  PP. SRIMAD VIJAYRATN SUNDER SURISHWAR JI

 • 11:01 PM

  BADAL DE KISMAT

Channel Nos