Schedules

 • 05:01 AM

  GYANSHALA ( SAMAYSAR ) (PT. RATAN LAL BENADA JI)

 • 05:30 AM

  YOGA RUPANTARAN - ARUN YOGI JI MAHARAJ

 • 06:01 AM

  PARVACHAN P.P GYANMATI MATA JI (MANGI-TUNG) NASHIK

 • 07:01 AM

  JIN ABHISHEK - SWASTIDHAM ,JAHAJPUR

 • 07:15 AM

  PRAVACHAN NITYANAND SURISHWAR JI MAHARAJ

 • 07:35 AM

  PRAVACHAN - ACH. MAHASHRAMAN MAHARAJ JI

 • 08:05 AM

  PRAVACHAN - ACH. SAMRAT SHIVMUNI JI MAHARAJ

 • 08:25 AM

  PRAVACHAN - MUNI TARUN SAGAR JI MAHARAJ

 • 08:45 AM

  PARVACHAN P.P MUNI SUDHA SAGAR JI MAHARAJ (NARELI)

 • 10:15 AM

  CHALISA - ACH. VIDYA SAGAR JI MAHARAJ

 • 10:30 AM

  SPECIAL - SANYASI AYURVEDA

 • 11:01 AM

  FOCUS - 24

 • 11:10 AM

  SPECIAL - MADHUNASINI

 • 11:40 AM

  PRAVACHAN - SARITA JI MAHARAJ

 • 12:01 PM

  DHARM PARIKRAMA

 • 12:15 PM

  KATHAMALA STORY

 • 12:20 PM

  SPECIAL -JEENA SIKHO

 • 12:50 PM

  BHAJAN -ACH. VIDYA SAGAR JI (SANDEEP VOHRA)

 • 01:01 PM

  SPECIAL - JEENA SIKHO

 • 01:30 PM

  DOCUMENTARY - ACH. VIDYA SAGAR JI MAHARAJ

 • 02:01 PM

  SPECIAL - UDAR AROGYA

 • 02:30 PM

  SPECIAL - JEENA SIKHO

 • 03:01 PM

  SPECIAL - JEENA SIKHO

 • 03:30 PM

  SPECIAL - UDAR AROGYA

 • 04:01 PM

  PRAVACHAN - ACH. GYAN SAGAR JI MAHARAJ

 • 04:20 PM

  NARAYAN SEWA SANSTHAN

 • 04:40 PM

  PRAVACHAN - ACH. SUNIL SAGAR JI MAHARAJ

 • 05:01 PM

  GYANSHALA ( PT. RATAN LALA BENADA JI)

 • 05:30 PM

  BHAJAN -ACH. VIDYA SAGAR JI (DEEPAK & RUPAK JAIN)

 • 05:40 PM

  PRAVACHAN - ARYIKA SWASTIBHUSHAN MATA JI

 • 06:25 PM

  P.P PRAMAN SAGAR JI MAHARAJ (SHANKA SAMADHAN)

 • 07:20 PM

  PRAVACHAN - MUNI PULAK SAGAR JI MAHARAJ

 • 08:01 PM

  VAISHALI KE MAHAVIR

 • 08:20 PM

  TARA SANSTHAN

 • 08:40 PM

  PRAVACHAN - SUBHADRA MUNI JI MAHARAJ

 • 09:01 PM

  PRAVACHAN - PRAVEEN RISHI JI MAHARAJ

 • 09:20 PM

  RATH-YATRA - PP. VASANTVIJAY JI MAHARAJ

 • 09:40 PM

  PRAVACHAN ARYIKA SRISTHI-BHUSHAN MATA JI

 • 10:01 PM

  PRAVACHAN-SRIMAD VIJAY RATN SUNDAR SURISHWAR JI

 • 10:55 PM

  KATHAMALA STORY

 • 11:01 PM

  SPECIAL - BADAL DE KISMAT

 • 11:30 PM

  DOCUMENTARY - ACH. VIDYA SAGAR JI MAHARAJ

 • 11:50 PM

  BHAJAN - ACH. VIDYA SAGAR JI (NAND KUMAR JAIN)

Channel Nos